Ads Nhà Tài Trợ
Nam Trung JSC Ván Gỗ Cao Su / Gỗ Tràm Ghép Thanh

Chi tiết máy chế biến gỗ

Jesujuda
Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và sửa chữa các loại băng xích líp sô (ripsaw), băng tải xích máy cưa rong , máy bào, sản xuất đầu khoan ngang, đầu khoan đứng, chi tiết máy chế biến gỗ ....

1. Đầu khoan ngang, đầu khoan đứng máy khoan  :2. Băng tải xích máy cưa rong (cưa rong 1 lưỡi, nhiều lưỡi ) :Đăng nhận xét

0Nhận xét
Đăng nhận xét (0)